E-shop
Úvodná stránka e-shopu

Novinky
Nový tovar pridaný v internetovom obchode

Akciový tovar
Akciový tovar v interntovom obchode so zníženou cenou

Kontaktné údaje
Kontaktné údaje s Google mapou našej predajne

Nákupný košíkNákupný košík
Obsahuje: 0 položky
Celková cena: 0 €
Internetový obchod umeleckého štúdia
 
eshop.mf-artstudio.sk - Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

Právo na uplatnenie reklamácie
Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo vadu reklamovať. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a
v súlade s hygienickými predpismi. Poškodením tovaru kupujúcim zaniká právo na reklamáciu.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie
Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou e-mailom, poštou alebo osobne na adrese MF-artstudio námestie slobody 52, 083 01 Sabinov po telefonickom dohovore, ktoré prevádzkuje  Miroslav Fabián, čiže predávajúci.
Reklamovaný tovar je možné doručiť Slovenskou poštou, osobne alebo prostredníctvom prepravcu.
Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru alebo poštová doručenka.
Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje jeden z uvedených dokladov.

Zodpovednosť predávajúceho
Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, predávajúcim popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom množstve, a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí (zakúpení) tovaru v záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá za vady ak:
- si kupujúci vadu spôsobil sám,
- kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,
- reklamácia odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru.
- pre ktoré bola poskytnutá zľava s ceny tovaru
- ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym, či nadmerným používaním alebo ktoré vznikli po uplynutí doby životnosti tovaru.
- spôsobené zásahom kupujúceho alebo inej osoby na tovar, alebo jeho súčasť.

O prijatej reklamácií sa kupujúcemu vystaví reklamačný list s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený,
o akú vadu sa jedná a cenu, za akú bol tovar zakúpený. Ak kupujúci reklamuje vadu tovaru, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o jej vybavení ihneď,
v zložitých prípadoch do 3 dní.
Predávajúci vybaví reklamáciu maximálne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Práva spotrebiteľa a lehoty na uplatnenie reklamácií
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim. V prípade zistenia vady, firma MF-artstudio vám tovar obratom vymení (ak je ešte v ponuke), prípadne vám tovar nahradí iným alebo vám vráti finančnú hotovosť poštou, bankovým prevodom alebo osobne v predajni MF-artstudio.
Ak nie je reklamácia vadného tovaru uplatnená v záručnej dobe (2 roky), právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Kupujúci bude po vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Vyhľadávanie
 
Prihlásenie sa
 
Kontakt

Spoločnosť:

 MF-artstudio

 Námestie slobody 52

 083 01 Sabinov

 

 mf@mf-artstudio.sk

 0918673494

 11:00 - 17:00 hod.