E-shop
Úvodná stránka e-shopu

Novinky
Nový tovar pridaný v internetovom obchode

Akciový tovar
Akciový tovar v interntovom obchode so zníženou cenou

Kontaktné údaje
Kontaktné údaje s Google mapou našej predajne

Nákupný košíkNákupný košík
Obsahuje: 0 položky
Celková cena: 0 €
Internetový obchod umeleckého štúdia
 
eshop.mf-artstudio.sk - Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky


Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka Slovenskej republiky a upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Zaslaním záväznej objednávky predávajúcemu vyjadruje kupujúci s týmito podmienkami svoj súhlas.

Predmet plnenia


Predmetom plnenia je dodávka krojov, drevených výrobkov, výrobkov s kože a keramiky, CD a DVD nosičov, tričiek, šiltoviek, polokošieľ, pohľadníc, samolepiek a iného tovaru
a to prostredníctvom internetového obchodu www.mf-artstudio.sk, na základe objednávky kupujúceho.
Objednávka môže byť doručená predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu, e-mailu,
osobne, poštou alebo telefonicky. Objednávka je vždy pre kupujúceho záväzná. Cena uvedená
u každého druhu tovaru v cenníku je konečná, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú na inej cene.
Cena tovaru nezahrňuje náklady na dopravu a poštovné tovaru ku kupujúcemu.

Tovar je zasielaný kupujúcemu kuriérskou službou (GLS, UPS, DHL...) alebo Slovenskou poštou
na dobierku podľa cenníka uvedených služieb alebo obchodnému partnerovi na faktúru.

Dodacia doba a platobné podmienky
Bežná doba expedície tovaru je maximálne 5 pracovných dní.(Expedíciou sa rozumie predanie
zásielky Slovenskej pošte alebo kuriérskej spoločnosti).
Objednávky sú vybavované v poradí v akom boli doručené predávajúcemu. V prípade, že objednaný
tovar nie je v čase doručenia objednávky na sklade, bude kupujúci s touto skutočnosťou oboznámený.
Ak nie je stanovené inak, náklady na dopravu platí kupujúci.
Predávajúci je oprávnený plniť predmet objednávky i čiastočne, ale vždy na základe súhlasu
kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar vrátane poštovného.
Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho
v plnej výške.

Predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci
(zlyhanie doručovateľa) alebo v prípade, kde objednaný tovar nie je v žiadanej lehote na trhu
dostupný. Objednávku je možné stornovať do 24 hod od obdŕžania informačného e-mailu.

Vrátenie tovaru


Všetok tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru
preukázateľným spôsobom. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa
pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.

Tovar sa vracia osobne, prostredníctvom pošty či kuriérskej služby. Peniaze za už zaplatený tovar
budú vrátené najneskôr do 10 pracovných dní po obdŕžaní vrátenej zásielky, na účet z ktorého
ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody. Poštovné náklady na vrátenie tovaru
nepreplácame.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy ak bol vyrobený na základe objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpenia od objednávky v prípade, ak sú mu známe skutočnosti,
pre ktoré by si kupujúci tovar neprevzal, alebo sa jedná o objednávku s nepravdivými, nepresnými
alebo neúplnými údajmi o kupujúcom.

Internetový obchod


Pred zaslaním objednávky je kupujúci povinný zoznámiť sa s obchodnými a reklamačnými
podmienkami. Objednávky uskutočnené formou internetu sú vždy záväzné pre kupujúceho ihneď
po odoslaní predávajúcemu.

Záverečné ustanovenia


Všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok budú prevedené výhradne v písomnej
forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho najneskôr v deň ich vstúpenia
do platnosti.


Poštovné a balné 

 poštovné účtujeme podľa cenníka Slovenskej pošty a balné vo výške 2 EUR
 

Vyhľadávanie
 
Prihlásenie sa
 
Kontakt

Spoločnosť:

 MF-artstudio

 Námestie slobody 52

 083 01 Sabinov

 

 mf@mf-artstudio.sk

 0918673494

 11:00 - 17:00 hod.